tabela apspo 20 page 0001        Проект АПСПО
Детска градина "Щастливо детство" участва в Проект "Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование".
Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и
социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на
средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и
непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия,      помагала и др,;