Калинка 1
  
Състав:
Медицинска сестра Донка Генова
  Медицинска сестра Калина Троева
 
Детегледачки:
Недялка Чушкова
Емилия Белчева

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

6.30 - 8.20 приемане на децата
8.15 - 8.30 утринно раздвижване
8.30 - 9.00 закуска
9.00 - 9.30 тоалет
9.30  - 9.40 организирани занимания
9.40 - 10.00 пиене на вода

10.00 - 10.15-плодова закуска

10.15 - 11.30-свободни игри,раздвижване,разходки,игри на открито
11.30  - 11.45 свободни игри в занималнята

11.45 -12.00 подготовка за обяд
12.00  - 12.30 обяд
12.30  - 13.15 тоалет, подготовка за сън
13.15 - 15.30 сън
15.30  - 16.15 събуждане, тоалет
16.15  - 16.45 следобедна закуска
16.45  - 18.30 предаване на децата на родителите, игри с играчки, подвижни игри, престой на открито

                                                                               
Дневният режим има значение за формиране на здравно - хигиенни и културни навици, както и навици за самообслужване