Ако детето живее в дух на критичност - то се учи да обвинява.

Ако детето живее във враждебност - то се учи да воюва.

 Ако детето живее,заобиколено от присмех - то става боязливо.

 Ако детето живее в срам, то се учи да чувства вина.

 Ако детето живее в търпимост, то се учи на търпение.

 Ако детето живее в насърчение - то се учи на доверие.

Ако детето живее с похвали - то се учи на признателност.

 Ако детето живее в честност - то се учи на справедливост.

 Ако детето живее в сигурност - то се научава да вярва.

 Ако детето живее с одобрение - то се научава да харесва себе си.

Ако детето живее в добронамереност и приятелство - то се научава да открива любов в СВЕТА.