ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

град Ямбол,ул.“Любен Каравелов“ №33

тел.:046/66-94-71;e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. http:staslivodetstvo.net

О Б Я В А

На основание чл.90 ал.2 , чл.91 от КТ , във връзка с чл.9 ал.1 , чл.10 ал.1 и 2 от Наредба №26/18.11.2008 г.за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Заповед № 318/14.07.2017 г. на Директора на ДГ “ Щастливо детство “ – Ямбол

  О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността “Медицинска сестра в яслени групи “ - 2 щатни бройки по чл.68 ал.1т.1 и във връзка с чл.70 ал.1 и 2 от КТ , при следните условия :

І.Място на работа–ДГ „Щастливо детство“-гр.Ямбол , ул.“Диана“№64 - сграда № 2 .

              ІІ.Характер на работа – отглеждане ,възпитание,обучение и социализация на деца от 10 месеца до 3 години .

              ІІІ.Изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра в яслени групи“:

                            1.Образование и квалификация - висше образование,образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“;

                            2.Умения – да притежава умения за работа в екип , адаптивност, комуникативност .

              ІV.Необходими документи :

                            1.Заявление

                            2.Професионална биография

                            3.Диплома за завършено образование/копие/

                            4.Свидетелство за съдимост

                            5.Медицинско свидетелство

                            6.Медицинска бележка от психиатър

                            7.Трудова книжка /копие/

                            8.Документ за самоличност/копие/

                            9.Мотивационно писмо

              V.Срок за подаване на документите – до 28.08.2017 год.

              VІ.Място за подаване на документите – дирекцията на ДГ “Щастливо детство“ .

              VІІ.Подбор - подборът ще се извърши след разглеждане на документите и събеседване на допълнително обявена дата.

              Телефони за връзка : 046 / 66-94-71

          При подаване на копия на документите кандидатите да представят и оригиналите за сверяване.

          Руска Колева

                    Директор

СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА“УЧИТЕЛ“ И ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПЕДАГОГ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.08.2017 ГОДИНА(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 09.00 ЧАСА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
 •  07.04.2016г. - Лазарките от ДГ Щастливо детство - ІV а група "Буратино", посетиха пътно
  управление гр.Ямбол и пресъздадоха българския обичай лазаруване. Изпяха
  лазарски песни и танцуваха за здраве, плодородие и семейно благополучие. Материали от мероприятието може да видите тук или в раздел Галерия.

 •   Седмица на тема "Здравословен начин на живот" - кътове във всички групи ,
  родителска среща, занимателни игри на тази тема. Моменти вижте тук или в секция "Галерия"

 • покана
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Празник за зъбките
 • zabki
 •