а

1. Тема на обучението:  
 
3. Период на провеждане:
 
4. Начален и краен час:
 
5. Наименование на обучителната организация:
 
6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabela apspo 20 page 0001        Проект АПСПО
Детска градина "Щастливо детство" участва в Проект "Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование".
Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и
социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на
средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и
непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия,      помагала и др,;

 

Бюджет и отчети за 2022г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджет и отчети за 2021г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджет и отчети за 2020г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Бюджет за 2019 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Бюджет за 2018 г.