ДОКУМЕНТИ

Организация на работата на детската градина през летния период

Бюджет за 2019 г.

Касов отчет на детската градина за периода от 01.01 до 30.09.2018г.

Бюджет за 2018 г.

Годишни теметични разпределения 2017-2018г.

 

 График за провеждане на дейностите извън образователните изисквания за 2017 - 2018г-

Приложение 1 - Списък на услугите от ДАЗД

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги

Приложение 3 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

План за лятна работа на Детската градина

 Взаимодействие на доставчиците на социални услуги при случаи на инциденти с деца

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Списък на служителите в ДГ "Щастливо детство"

БЮДЖЕТ ЗА 2017Г.

Годишен отчет за 2016г.

Такси на детските градини.

Етичен кодекс на работещите с деца.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗБОР НА "ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ" !

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Правилник за организация на дейността

Организация на учебния план

Стратегически план за развитие