Учители: Нанка Русева и Весела Йосифова, Помощник възпитател: Радка

051

Ний сме слънчеви деца,
носим радост, красота,
щастие в погледа ни грее,
весел смях от нас се лее.