dg    Създадохме този сайт специално за Вас и Вашите деца, с идеята да създадем у Вас една по-пълна и истинска представа за нас, да ви разкрием един различен приказен свят от приключенията на децата в детската градина. 
    Нека бъдем приятели и иноватори във възпитанието и обучението на децата. Откровеният диалог между родители и учители е гаранция за по-добро и щастливо бъдеще!